Overensstemmelse med RoHS strømledninger, batterier og strømforsyning

GlobTek kunngjør sin forpliktelse til EU-direktiv 2002/95/EC. Restriksjoner av farlige stoffer (RoHS) gjennomført 1. juli 2006.

GlobTek er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover og sikkerhetsforskrifter, inkludert EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS). Dette direktivet begrenser bruken av bly (Pb), kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og to bromerte flammehemmere, PBB (polybromerte bifenyler) og PBDE (polybromerte difenyletere) i elektriske og elektroniske produkter. GlobTek mål er å overgå samsvar forpliktelser ved å møte kravene til RoHS-direktivet over hele verden.

I dag er alle produkt familier med RoHS

bla gjennom de enkelte produktsidene
Call
Email
💬
Text
💁
Chat
?
be om tilbud
Kan vi hjelpe deg?
Kan vi hjelpe deg?