Tett plug og kontakt

Riktige kontakter og kabler er avgjørende for en forsvarlig utførelse I et strømforsynings system. En feiltilpasset – eller for liten strømforsyning og / eller feilkopling av kabler , kan resulterere i alt fra dårlig ytelse til katastrofale feil for enheten. GlobTek kan levere riktige kabler og kontakter til ditt produkt eller applikasjon for å sikre best mulig ytelse til riktig pris.

Du kan velge fra vårt store spekter av standard produkter eller så kan GlobTeks ingeniører designe en tilpasset kabel løsning for deg .

Be om ytterligere informasjon
No.Beskrivelse/DimensionsDfg.Output PlugWIRING* DC POWERMating Connector
Kan vi hjelpe deg?
Kan vi hjelpe deg?