Frequently Asked Questions

Hva er et IEC 60601-1-1-11 hjemmemedisinsk power supply ?

FDA definerer medisinske produkter ved hjemmebruk for brukere av ikke-kliniske - eller kortvarige omgivelser, som er produsert helt eller delvis av bruker kreves for tilstrekkelig etikettinformasjon for bruker , og vil normalt kreve opplæring for bruker av helsepersonale for å bli benyttet effektivt og sikkerhetsmessig. Dette inkluderer permanent og midlertidig innpodede innretninger og et produkt som en person må benytte for å komme seg og rehabilitere seg. Et IEC 60601-1-1-11 medisinsk godkjent power supply, er en AC/DC converter som etterkommer med standarder spesifisert i IEC 60601-1-1-11. Bortsett fra basiskrav for medisinske power som høyt dielektrisk med fast spenning og Low Leakage strøm, må disse medisinske power også møte krav til Class II og minimum IP 21. IEC 60601-1-1-11 er også listet i produktets CB, UL og andre bestemte godkjenningsrapporter. Hvordan kan jeg vite at jeg behøver et IEC60601-1-1-11 godkjent AC adapter ?

hva er et IEC 60601-1 medisinsk godkjent power supply AC adapter ?

Et IEC 60601-1-2 medisinsk godkjent power supply omdanner spenning fra vegguttaket til lavere spenning, typisk DC som benyttes for å strømforsyne et medisinsk apparat. IEC 60601-1-2 medisinske power er kapslet med plasthus og er tilgjengelige med både 2 og 3 pins inngang. Disse er også tilgjengelige som open frame for å benyttes montert inne i et medisinsk apparat. Disse AC/DC converterne er designet i overensstemmelse med internasjonale medisinske standarder og er i overensstemmelse med bestemte aspekt av dem som avviker fra generisk informasjon- og kommunikasjons tekniske power.

Hvorfor er mitt IEC 60601-1 power supply sertifisert til IEC 60601- 1-3 mens siste standard er IEC 60601-1-4 ?

Et IEC 60601-1-2 medisinsk godkjent power supply AC adapter omformer inngangsspenning til en en lavere spenning ,typisk DC, som strømforsyner et medisinsk apparat.IEC 60601-1-2 medisinsk godkjent power supply er typisk kapslet i et plasthus og kan leveres med 2 eller 3 pins inngangskontakter. De er også tilgjengelige som open frame for montering på insiden i et medisinsk apparat. Disse AC/DC convertere er godkjente i henhold til internasjonale medisinske standarder og forsyner i overenstemmelse med generisk informasjon og kommunikasjonsteknologi strømforsynere.

Hvorfor er mitt IEC 60601-1 power supply sertifisert til IEC 60601-1-3 mens siste standard er 60601-1-4 ?

IEC 60601-1 har ulike seksjoner for sikkerhetsspesifikasjoner og EMC/EMI. Den siste revisjon av sikkerhet for IEC60601-1 er 3. versjon, mens for EMI/EMC er den siste versjon 60601-1-2 4. versjon.

Hva er forskjellen mellom IEC 60950-1 og 60601-1 medisinsk godkjent power supply ?

IEC 60950-1 og IEC 60601-1-2 power supply er begge AC/DC convertere og vil være enten interne eller eksterne, men er begge designet for ulike spesifikasjoner for å tilpasses sluttproduktet. Mens basis utførelsen er lik, som input og output spenning og mekaniske spesifikasjoner, er det også mange forskeller. Noen av de viktigste forskjeller er medisinsk IEC 60601 godkjente AC/DC adaptere er i stand til å motstå en høyere dielektrisk spenning og må ha lavere lekkasjestrøm. Det er mange andre forskjeller og også hensyn å ivareta avhengig av sluttproduktet.

Når ble 60601-1-2, 4. utgave igangsatt ?
60601-1-2, 4th edition ble igangsatt 31 desember -2018.
Hva er et tett / innkapslet AC/DC adapter ? Tett/innkapslede AC/DC adaptere er også kjent som AC adaptere eller AC/DC convertere og er en type eksternt power supply. Disse høyt robuste produkter er kapslet i et støtsikkert plasthus som er fyllt med epoxy. Disse produktene har opphøyd inngangsbeskyttelse opp til IP 68. Noen elektriske apparater krever elektrisk kraft men mangler interne komponenter for å innkludere ønsket spenning og strøm fra vegguttaket. Her er AC adaptere benyttet for å omdanne AC strøm til DC spenning eller et eksternt power supply består av et power supply som er kapslet i et plasthus tilsvarende en AC plugg, derav term plug type,wall plug in, plug in eller plugtop power adapter. Strømforsyningen blir montert til vegguttaket og AC spenningen blir deretter omdannet av AC til DC adapter strømforsyningen til DC spenning som er koplet sammen til apparatet via en kabel , som ihensyntar operating energy efficiency og no-load strømtrekk fra strømforsyningen som er testet ved ulike lastnivåer. No-load strømtrekket refererer til mengde av strøm som et eksternt power supply trekker selv om apparatet er avslått eller avkoplet.Potted or Potted/Encapsulated in plastic housing
Hva er en open frame eller intern AC/DC strømforsyning ? Open frame AC/DC strømforsyninger er også kjent som AC/DC convertere og er en type intern strømforsyning. Open Frame strømforsyningen er bygget inn i produktet som skal strømforsynes og benyttes til å omdanne AC strøm til DC spenning.Open Frame/Internal
Hva er et eksternt AC/DC adapter ? eksterne desktop AC/DC adaptere er også kjent som AC adaptere eller AC/DC convertere og er en type av eksterne strømforsyninger. Noen elektriske apparater krever strøm, men mangler interne komponenter for å få fram ønsket spenning og strøm. Det er her et AC adapter blir benyttet for å omdanne AC strøm til DC spenning.Desktop/External
Hva er USB PD ?

Et USB PD er et spesielt type AC/DC adapter som er designet for å samhandle med PD aktiverte enheter , for å gi et spesielt sett av spenning og strøm basert på et systemkrav for å gi rask lading.

Hvordan er et USB PD en hurtig lader ? USB PD power som er koplet til et USB PD aktivert apparat , er i stand til å kommunisere basert på et system og batterikrav og mottar ulike spenningsprofiler v/ ulike tider. Hurtigladere bruker ofte høyere spenning når et batteri er tappet og sakte senker spenningen ved ferdigstillelse av lading.

Hva om jeg benytter et USB PD på en ikkeaktivert enhet ? USB PD hurtigladere er i stand til å oppdage at de er koplet til en ikke PDaktivert enhet og vil utebli til en standard 5V utgang.

Behøver jeg spesialkabler for å ta fordel av USB PDprotokoll ?

Når en USB PD hurtiglader benyttes med en bulkmontert USB type C kontakt , er det nødvendig med en kvalitetskabel. Ved 3A og mindre , bør det benyttes en standard kvalitetskabel av type USB C til USB C. Om kabelen ikke møter USB spesifikasjoner, vil PD ikke være i stand til å møte PD funksjoner. For strøm over 3A , er det nødvendig med en E-merket kabel.
USB Power Delivery (PD) Adaptive Power Supply AC Adaptor Quick Charger

Hva er et plug-in AC-DC adapter ? Plug-in USB AC-DC adapter eller USB AC-DC converter , er en type av ekstern strømforsyning. Noen elektriske apparater krever strøm , men mangler interne komponenter for å få fram ønsket spenning og strøm. Det er her hvor an AC strømforsyning blir benyttet for å omdanne AC strøm til DC spenning. Disse USB power strømforsyninger forsyner en USB type A eller en USB type C og er klare til å benyttes sammen med separate USB kabler

AC/DC Switching Adapter with USB Power Supply AC Adaptor
Hva er et IEC 62368-1:2018 power supply `?

IEC 62368-1:2018er benyttes til sikkethet for elektriske og elektroniske apparater angående audio, video , informasjon og kommunikasjonsteknologi, business og kontormaskiner med en gradert spenning som ikke overtiger 600V. Dette er en produktsikkerhet standard som klassifiserer energi kilder, foreskrevne beskyttelser mot disse energi- kilder og gir veiledning ved bruk av - og krav til disse beskyttelser. De foreskrevne beskyttelseskrav er ment å redusere sannsynlighet for smerte, injurier og i tilfelle brann - eiendomsskader. Et IEC 62368 godkjent AC/DC power supply , er et adapter som er testet og sertifisert i henhold til gitte standard.

Erstatter et IEC 62368-1 godkjent power supply et IEC 60950-1 godkjent power supply ? 20 desember 2020 er sikkerhets- standardene IEC 60950-1 og IEC 60065 historie og erstattes av IEC 62368-1 vedrørende tekniske- og audio video produkter. I nord-Amerika vil ETL og UL60950-1 godkjenninger fortsatt gjelde og vil antageligvis bli benyttet inntil videre.
Hva er en hybrid wall plug-in / desktop AC/DC adapter ? En hybrid wall plug-in / desktop AC/DC adapter er også kjent som AC adaptere eller AC/DC convertere , og er eksempler på eksterne power supply. Disse enheter regnes som en hybrid fordi de kan bli benyttet som standard desktop power supply der de benytter en IEC 60320 power kabel eller passende AC kontaktsystem for å benyttes som en wall plug-in og monteres direkte til vegguttak uten en kabel. Noen elektriske enheter krever strøm , men har mangel på interne komponenter for å utlede ønsket spenning og strøm. Det er her AC adaptere blir benyttet for å konvertere AC strøm til DC spenning.Wall Plug-in+Desktop Combination
Hva er et ultra low leakage power supply AC/DC converter ? et ultra low leakage power supply AC/DC converter er et eksternt power supply som er kapslet i et plasthus tilsvarende en AC plugg, derav navn som plug type, plug in eller plugtop adapter. Adapteret er montert til vegguttaket og AC spenning blir deretter omdannet i AC/DC adapteret som er koplet til sluttproduktet via kabel. Ultra low leakage refererer til lekkasjestrøm som må være spesielt lav for medisinske apparater for hjertestans (CF rated) eller for andre apparater som krever spesielt lav lekkasjestrøm for at systemet skal fungere optimalt.Sigma Wave™ Ultra Low Leakage Current, CF Compliant Power Supply AC Adaptor
Hva er Level VI effektivitet ? Nummerene I til VI er en internasjonal effektmerkeprotokoll som tillater produsenter å designe effektivitetsnivået av et produkt . Dette er basert på målinger av energieffektiviteten og forbruk ved no load av eksterne AC/DC adaptere eller power supply som testes ved ulike lastnivå. No load forbruket refererer til forbruk som et eksternt power supply trekker selv om produktet som skal strømforsynes er slått av eller koplet ut. Er Level VI et krav ? Level VI effektivitet er obligatorisk i mange land og regioner for spesielle produkter eller applikasjoner. Hva er ECO Design Directive 2009/125/EC ? ECO-Design Direktivet er lovbelagt i Europa i de siste energikrav for bevaring av AC/DC adaptere og eksterne power.USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782
Hva er IEC 60335-1 ? den internasjonale standarden IEC 60335-1 dekker sikkerhet angående elektriske apparater for hjem og lignende tilfelle med gradert max spenning på 250V for enfase produkter og 480V for andre. Hvorfor er et IEC 60335-1 nødvendig ? Apparater benyttet i husholdmiljø , kreves å benytte et IEC 60335-1 godkjent power supply eller AC/DC converter. Disse unike power supply gir for spesifike samsvar de krav som stilles angående husholdsapparater.
Hva er CoCTier 2 for Europa ? Europeiske CoCTier2 regulering viser krav til effektmål for eksterne power supply og AC adaptere publisert av European Commission JRC ( Joint Research Center) for fornybare energienheter. Disse mål er frivillige og er ikke bestemt av lover.
Hva er en plug-in AC/DC adapter ? Plug-in AC/DC adaptere er også kjent som AC adaptere eller AC/DC convertere og er en type eksternt power supply. Noen elektriske enheter krever strøm , men har mangel på interne komponenter for å utlede ønsket spenning og strøm. Det er her AC adaptere blir benyttet for å konvertere AC strøm til DC spenning.Wall Plug-in
Hva er en LPS ?

en Limited Power Source (LPS) som definert i IEC 62368-1 og IEC 60950, er en sekundær krets med en åpen krets- utgangsspenning, UOC,som ikke overgår SELV krets -grenser på 42,4 VPEAK eller 60V DC. Maksimum åpenbar kraft , S , som er tilgjengelig på utgang for enhver last, - og maksimum feil strøm, ISC, som er tilgjengelig for enhver last , inkludert kortslutning ,er begrenset til størrelser som ikke er sannsynlig for årsakstenning under feil omstendigheter i påmonterte komponenter eller kretser av passende materiale.

Hvorfor er LPS nødvendig ? Å gi LPS (limited Power Source) til deler av eller alle kretser i et produktdesign, gjør det mekaniske design mer fleksibelt i et polymert materialvalg og åpninger i produkthus, som et brannsikkert hus ikke behøver å være klargjort for LPS kretser.

Kan et Class 2 adapter eller et UL 1310 power supply bli erstattet av et LPS ?

Mange produktstandarder vil stipulere til å benytte et LPS godkjent 62368-1 power supply eller et AC/DC adapter Class 2 som er UL 1310 godkjent. Om sluttproduktstandarden tillater bytte av et Class 2 adapter til et LPS power supply, kan en av dem benyttes.

Hva er forskjellen mellom et Class 2 power med UL 1310 godkjenning og et LPS ( lmited power source ) ?

UL 1310 er en produkt sikkerhets standard som har som mål å sikre mennesker ved å minske muligheter for farlige situasjoner. UL 1310 krever at alle AC/DC power og AC/DC adaptere som har denne sertifisering, har begrenset utgangsevne. Grensene er definert i Section 28 i denne standard. UL 1310 AC adaptere og power er også kjent som Class 2 transformatorer. IEC 62368-1 gir navnet "Limited Power Source" (LPS) til en klasse av AC til DC og DC til DC power som møter et sett av krav definert i Annex Q i standarden.Det er viktig å merke seg at IEC 62368-1 sertifisert power supply , betyr ikke at det også er LPS kompatibelt; LPS samsvar er valgfritt. De to krever i hovedsak samme tekniske krav, men avviker i krav til merking på navnskiltet.
Hvordan fungerer et AC/DC adapter ? et AC til DC adapter eller ekstern strømforsyning består av en strømforsyning som er bygget inn i et plasthus som igjen er tilkoplet en AC plugg, derav uttrykk som plug-type, wall plug in, plug-in eller plugtop strømadapter. Strømforsyningen montert i vegguttaket og AC spenningen vägguttaget omvandlas så av ett AC/DC adapter till blir så omdannet av AC/DC adapter strømforsyningen til DC spenning som er tilført apparatet via utgangskabel kontakten.AC Adaptor Power Supply AC Adaptor
Et Single Port Passive Power Supply Over Ethernet Midspan er et power supply som er innkapslet som en AC plugg, derav navn som plug type, wall plug in,plug in eller plugtop power adapter. Adapteret blir montert i vegguttaket og AC spenning blir så omdannet av AC/DC adapteret til DC spenning som er koplet til apparatet via en utgangskabel. Passive PoE forsynere forsyner typisk fast spenning levert via Ethernet kontakter. Passive PoE injektorer følger ikke PoE protokoller og har oftest ikke alle egenskaper og funksjoner som ettergivende innretninger som f.eks handshake og andre egenskaper.

Hva er hensikten med å benytte en passiv PoE injektor ?

Passive PoE injektorer er typisk et felles adapter som benytter Ethernet kontakter for å skaffe utgangsstrøm. Bestemte PoE apparater eller andre produkter som etterlikner PoE funksjonaliteter , krever ikke sofistikerte og komplekse power av ettergivende PoE adaptere. I slike tilfelle hvor kostnader eller andre hensyn er mer viktige enn funksjonalitet, vil ofte et passivt PoE bli benyttet.
Single Port Passive Power Over Ethernet Midspan (Passive/Dumb PoE PSE) Power Supply AC Adaptor
Kreves Level VI for power over Ethernet ? i følge det amerikanske energidepartementet kan et EPS bli betraktet som et Class A EPS dersom det blir koplet til sluttproduktet som benytter ulike typer av elektrisk tilkopling, kabel , ledninger eller annet inklusive begge uttakskontakter. En Ethernet kabel møter disse kriterier, så et EPS som koples til sluttproduktet via en Ethernet kabel, vil fortsatt bli betraktet som en Classe A EPS og vil bli tema for passende energiforbrukstandarder om det møter de andre fem kriterierfor et Class A EPS. Generelt møter alle PoE adaptere disse kriterier og kreves til å møte Level VI normene.Single Port Power Over Ethernet Midspan (IEEE802.3af PoE PSE)
Kreves Level VI for PoE ? (power over ethernet) I følge energidepartementet i USA , kan et EPS , ethernet protection switching, bli betraktet som et Class A EPS om det koples til sluttproduktet som benytter hvilken som helst elektrisk kontakt, kabel, ledning eller annen tilkopling innkludert både flyttede og koplede kontakter. En Ethernet kabel vil møte disse kriterier, så et EPS som koples til sluttproduktet via en Ethernet kabel, vil fortsatt bli betraktet som et Class A EPS og vil være gjenstand til de passende energiforbruk standarder om det møter de 5 andre kriterier for et Class A EPS. Vanligvis møter alle Power Over Ethernet (PoE) adaptere disse kriterier og er påkrevd å møte Level VI effektiviteten.Gigabit Power over Ethernet (IEEE802.3at PoE PSE) Power Supply AC Adaptor
Hvordan fungerer et konstant strøm AC/DC adapter ? Et konstant strøm AC/DC power supply er en strømforsyning som forsyner en konstant strøm til en last, selv ved endringer og variasjoner i lastmotstanden. Når er det så riktig å benytte et konstant strøm power supply ? Sluttproduktet vil bestemme hvilket type power supply som skal benyttes. Konstant strøm power supply benyttes som oftest til LED i lys applikasjoner, batteriladere og til andre applikasjoner hvor konstant strøm er nødvendig.Regulated Switchmode AC-DC Constant Current (CC) Power Supply AC Adaptor
Hvordan virker et AC/DC adapter ? AC/DC adapteret eller eksternt power supply består av et power supply som er beskyttet i et plasthus tilsvarende en AC plugg, derav navn som plug type, wall plug in,plug in eller plugtop adapter. Adapteret blir montert i vegguttaket og AC spenning blir så omdannet av AC/DC adapteret til DC spenning som er koplet til apparatet via en utgangskabel.Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor
be om informasjon

About

Diversity Owned Business

Diversity Owned Business

Terms and Conditions

Terms and Conditions
GlobTek's Terms and Conditions

Corporate Profile

Corporate Profile
GlobTek is a world-class manufacturer of power supplies, chargers, cables, power cords, and batteries. Headquartered in the US, we operate our own manufacturing, sales, service, and technical operations in North America, Europe, and China

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions
Call
Email
💬
Text
💁
Chat
?
be om tilbud
Kan vi hjelpe deg?
Kan vi hjelpe deg?